View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

Interview

Det skal du vise, at du kan:

 

Opgave

 • vide hvad et interview er
 • forklare hvad man får ud af at bruge interviewformen til at skrive artikler
 • skrive sammenhængende tekst
 • se ligheder og bruge opsætning fra avisartikler
 • kunne præsentere dig selv
 • personkarakteristik
 • miljøbeskrivelse

Kommunikationsmodellen

billede af kommunikation


Åben/ekstern eller lukket/intern kommunikation?

åben lukket kommunikation


 

Målet med opgaven:

Hvad skal jeg kunne efter I afleverer? Jeg skal kunne lave en personkarakteristik af jer – samt miljøbeskrivelse, hvad kommer I fra, og hvordan ser jeres hverdag ud. Så fokus på beskrivelse af dig som person og det miljø du er i (fx sport i hallen/hjemme ved pc – lille by/stor by, lille skole/stor skole, mange venner/få venner, ude/inde menneske, tænkt over fremtiden/tager det som det kommer, drømme/mål osv.)

 

 

 

Læs artiklen "Mere end skumle værksteder".

Læg mærke til opsætningen.

Hvis du gerne vil have den oplæst, åbner du CD-ord, markerer og kopierer teksten. Spørg lærer, hvis du får problemer.

Mere end skumle værksteder minibillede


Svar på spørgsmålene Spørgsmål du kan bruge  – skriv svarene som en sammenhængende tekst under hvert hovedspørgsmål. Brug et tekstbehandlingsprogram.

 

Hvis du synes det er svært, kan du læse, hvad spørgsmålene kunne gå ud på. Husk at slette det der står med rødt.

interviewbilledelille


Interviewet skal bygges op som en avisartikel: 

 • kolonner/spalter
 • rubrik
 • manchet/underrubrik
 • byline (find selv på, hvad journalistens navn kan være – det er jo dig der bliver interviewet af en journalist :))
 • mellemrubrikker
 • brødtekst
 • faktaboks  (find noget om den uddannelse du ønsker – husk at skrive kildehenvisningen)
 • billede og billedtekst (tag et billede af dig selv som viser noget om, hvem du er).

Fakta til din faktaboks kan du evt. finde på ug.dk


Interviewet kunne fx se sådan ud når det er færdigt (men det må gerne ligge ned, fylde mere end en side, større billede osv. Du bestemmer.):

Forslag til interview

 


Lav til sidst denne lille opgave:

Skriv navne på artikelelementer (skriv ud og gem i arbejdsportfolio)

Gem din artikel et sikkert sted (fx z-drevet eller onedrive). Skriv ud og aflevér til lærer

 

Udfyld: tal om dit skriftlige arbejde


 Opgave 2

(Skriv først denne, når du har færdiggjort interviewet.)

Sæt dig ind i skrivemodellen: Nyhedstrekanten

 

          

 

Skriv en nyhedsartikel udfra nyhedstrekanten, hvor du beskriver en arbejdsulykke, der kunne være sket på din arbejdsplads.

Skal indeholde:
– billede
– passende rubrik, underrubrik og mellemrubrikker
– faktaboks (fx om arbejdsmiljø, skadestatistik eller andet)

Opgaven skal fylde ca. én side.

Har du brug for inspiration, kan du søge på nettet (søg fx på: "arbejdsulykke artikel") eller se nogle af de videoer som ligger på you-tube om fysisk arbejdsmiljø

Gem din artikel et sikkert sted (fx z-drevet eller onedrive). Skriv ud og aflevér til lærer

 opbygning af nyhedsartikel


Tekstens byggeklodser 2


Video om at lave kolonner i Word:

 

Video om at indsætte et billede i Word:

Læs mere og gode links:

Avisen i undervisningen (Interview)

 

Interview opsat som artikel