View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

Non-fiktion

Det skal du vise, at du kan:

 

Opgave

 • analysere non-fiktive tekster. Her avisartikler

Se denne video inden du går i gang:


Kommunikationsmodellen:

billede af kommunikation


Åben/ekstern eller lukket/intern kommunikation?

åben lukket kommunikation

Nonfiktion:
kan også betegnes faktatekster, sagtekster eller sagprosa

Består af en bred vifte af teksttyper:

anmeldelse, annonce, artikel, foto, collage, foredrag, forfatterportræt, journalistik, kronik, læserbrev, dokumentation, instruks, dokumentarfilm, biografi, breve, dagbøger, fagbøger, rejsebeskrivelse, love …..

 

Læs de to artikler. Du skal kun analysere "Forældres ansvar at unge drikker".


1

Forældres ansvar. Trykt version

(lwebudgaven, hvis du skal have den læst højt med cd-ord).

trykt version af forældres ansvar lille

Analysér artiklen udfra denne Analyse non-fiktion

analysemodel til non-fiktion lille


2

Giv også et kort referat (eller resume) af artiklen "Unges voldsomme druk skyldes voksnes alkoholvaner" Sammenlign de to artikler både på opbygning og indhold.

"Unges voldsomme druk skyldes voksnes alkoholvaner"

lille billede unges voldsomme


 

Gem dit arbejde et sikkert sted og fremlæg for lærer.

 


 

Analysemodellen med links og tips

 1. Medium
  Hvor er meddelelsen bragt?
  Nævn evt. sted (hvis det har betydning) og udgivelsestidspunkt.

 2. Genre (sig hvad non-fiktion er) læs om forskellige artikelformer 
  Artikel
  Interview
  Læserbrev
  Reklame
  Klumme
  Andet
   
 3. Ydre opbygning / komposition
  Omfang af tekst og/eller billede

  Oversigt over kompositionsdele (rubrikker osv.)

  Avisartikel = oftest opsat i spalter

Form – ofte bruges U, C eller L form

uform lform cform
overskrift (overrubrik)
manchet (underrubrik)
underoverskrifter (mellemrubrikker)
byline
brødtekst
faktaboks
citater
billede og billedtekst
grafik / diagrammer
linktekster

Oversigt over elementer i en Nyhedsartikel:

opbygning af nyhedsartikel

 1. Kommunikationsmodellen
  Afsender – sagsforhold – modtager
  billede af kommunikation

   

 1. Referat
  Fortæl hvad der bliver skrevet fra start til slut, med de vigtigste pointer. Brug overstregningstush.
  Hvem siger hvad?
   
 2. Indre opbygning / komposition
  Hvilken skrivemodel – er det vigtigste skrevet først eller er alle afsnit lige vigtige.

  Nyhedstrekanten / Skuffemodellen

  nyhedstrekant simpel Nyhedstrekant detaljer

 

 1. Appelform
  Etos, patos eller logos

  Patos = Følelser
  Logos = Fakta og statistikker
  Etos = Karakter og etisk korrekte holdninger

  Se denne video om appelformer:

Find gerne flere videoer på youtube, som forklarer appelformer.
 

 1. Kommunikation
  Åben/ekstern eller lukket/intern kommunikation?

  "Åben/ekstern kommunikation er henvendt til mange mennesker, sproget er nem at læse og man forsøger at skrive, så alle forstår det". Lukket/intern kommunikation er for den indviede, fx når læger skriver til hinanden, eller når en mekaniker skriver til en mekaniker osv."

  Sproget – ordvalg, ordklasser, sætningslængde og sætningskonstruktion (hvis der er noget specielt).

 2. Hensigt
  Hvorfor tror du, afsenderen har valgt at skrive artiklen?
   
 3. Perspektivering / Sammenligning
  Sammenlign både på ydre og indre opbygning
   
 4. Vurdering
  Aktuel/uaktuel
  Forståelig/uforståelig
  Interessant/uinteressant
  God/dårlig
  Vurdering er en slags konklusion

 


"Forældres ansvar at unge drikker"' (webudgave – til oplæsning)

fra nettet forældres ansvar lille

 

Analysehjul fra Gyldendal

gyldendal reklamehjul lille


 

 

Sagprosa gennemgang

sagprosa gennemgang billede


 

Hvis du når at blive færdig, men gerne vil have lidt mere at perspektivere til, kan du se nogle af disse videoer – og danne dig en egen holdning til emnet:

OPGAVE

1) Se de tre videoklip

2 ) Læs artiklen Ny kampagnevideo viser virkeligheden: Sådan presses de unge til alkohol

3)  Der er flere grunde til at unge drikker for meget. En af dem er mediernes og reklamens påvirkning. Besøg siden bad-ad og prøv de forskellige funktioner.

4) Find rundt og læs på fuldafliv.dk

 

5) Læs artiklen "Reklamer får unge til at drikke" og svar på de fem spørgsmål øverst.


OPGAVE

Se afsnittet: