View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

Portfolio

Mens I laver opgaverne gemmer I hvor I vil – men I skal ALTID kunne finde arbejdet

  • Z-drev
  • Google drev
  • Jeres egen PC
  • Usb

Færdig opgave – aflevering (ikke i portfolioen)

Hvis det er en opgave, som læreren har stillet på elevplan, kan du aflevere direkte. Du logger på elevplan, åbner opgaven nederst og under upload – uploader du opgaven. Klik på aflever – og din lærer kan nu se, at den er afleveret og kan give tilbagemeldinger på den.

Tilbagekald din opgave. Hvis du kom til at aflevere ved en fejl, eller du opdager, at du ikke er helt færdig, kan du tilbagekalde din opgave. Se videoen:

 

Når du har rettet eventuelle fejl osv. skal du uploade til arbejdsportfolio.

Færdig opgave – til portfolioen

Upload til Arbejdsportfolioen på elevplan.dk

 


 

Hvad er en portfolio?

En portfolio er en samling af arbejde, man har udført. Portfolioen kan bestå af tekster, skitser, arbejdstegninger, udkast og færdige produkter.