View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

Tværfaglig

Brochure om arbejdsmiljø

Det skal du vise, at du kan:

 

Opgave

 • Lave en opgave, der omhandler et specifikt tema. Her er temaet arbejdsmiljø
 • Forstå forskellen på fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Udarbejde en brochure med flot layout og relevant indhold
 • Indsætte passende billeder, der supplere teksten.

 

Afsender, målgruppe og formål

Hvem er brochuren fra?

Hvem er den til?

Hvad skal den bruges til?

De 3 spørgsmål skal du tænke igennem, før du tager fat for alvor.

 

Målet med opgaven:

Jeg skal se, du har anvendt den information, du har fået fra videoer og tekster. Du viser, du kan udarbejde en brochure i word.
 


Besvarelsen er skriftlig og afleveres til bedømmelse.

Besvarelsen tæller for en skriftlig opgave og gemmes i din portfolio i to versioner (den du afleverer først, og den du afleverer efter den er rettet).

 

Se først videoer

 

Læs tekster

 

Svar på spørgsmål

 1. Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

  • Hvorfor er sikkerhed vigtigt?
  • Eksempel på godt fysisk arbejdsmiljø
  • Eksempel på dårligt fysisk arbejdsmiljø
  • Hvem kontakter man for hjælp?
 2. Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

  • Eksempel på godt psykisk arbejdsmiljø
  • Eksempel på dårligt psykisk arbejdsmiljø
  • Hvem kontakter man for hjælp?
 3. Hvad er en fagforening og hvad kan man bruge dem til?
 4. Hvad er en tillidsmand,og hvad bruger man "ham" til?
 5. Arbejdsløshed: Hvilke konsekvenser tror du der kan være ved at blive arbejsløs?
 6. Hvordan har forholdene på arbejdspladserne ændret sig gennem tiden?

Her er spørgsmålene som Wordfil til download
Temaopgave om arbejdsmiljø

Her er et forslag til en brochureskabelon i Word
Brochure

Her er en beskrivelse af, hvordan du udskriver brochuren:
Udskrivning

Mere baggrundsstof:

Historisk tilbageblik:

"Plads til os alle"

billede af plads til os alle lille

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Rapport

Det skal du vise, at du kan:

 

Opgave

Forstå hvad en rapport er.

Kunne skrive fagligt, sagligt og systematisk.

Bestemme hvem der ville have glæde af at læse rapporten.

 

Afsender, målgruppe og formål

Hvem er rapporten fra? Hvem er den til? Hvad skal den bruges til? De 3 spørgsmål skal du tænke igennem, før du tager fat for alvor.

 

Mekanikere:

Svar på spørgsmål:
Hvordan skifter man bremser på en bil

Du skal senere i forløbet lave en rapport om arbejdsmiljø i et mekanikerværksted. Din faglærer har fortalt jer om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og det er nu, at du skal få din viden ned på papir. Vi starter med at sætte os ind i fysisk arbejdsmiljø – senere beskriver vi så psykisk arbejdsmiljø og i maj måned, vil vi færdiggøre rapporten.

Følg Rapport arbejdsmiljø i et mekanikerværksted – skriv rapporten og aflevér til din lærer.


Malere

Du skal lave en rapport om arbejdsmiljø i et malerfaget. Din faglærer har måske fortalt jer om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og det er nu, at du skal få din viden ned på papir. Du kan også hente inspiration fra internettet. Vi starter med at sætte os ind i fysisk arbejdsmiljø – senere beskriver vi så psykisk arbejdsmiljø og i maj måned, vil vi færdiggøre rapporten.

Følg Rapport arbejdsmiljø som maler  – skriv rapporten og aflevér til din lærer.

Fandt lige dette link om arbejdsmiljø hos malere 

 

 Gem dit arbejde et sikkert sted (z-drevet eller onedrive). Udskriv og aflevér til lærer.

 

 

Udfyld "tal om dit skriftlige arbejde

 

 

Fysisk arbejdsmiljø

Gå sammen i grupper af 2-3 personer

Brug 15-20 minutter på at diskutere og skrive ned i stikord, hvad fysisk arbejdsmiljø er. Skriv alt hvad du tror har med emnet at gøre.

Opsamling på klassen

 • På tavlen skrives alle forslag og underemner

Hver elev åbner nu et tomt word-dokument og vælger hvilke af emnerne på tavlen de vil beskrive i dybden. Vælges fx sikkerhedssko, skal beskrivelsen indeholde både opbygning af en sikkerhedssko, hvor man kan købe dem og pris, hvorfor man skal have dem på, hvad konsekvenser det kan have ved ikke at have dem på, både for personen og for virksomheden, hvem der har ansvaret, hvem der tjekker om man har dem på osv.

Brug tid på at beskrive, finde information på Internettet, tage billeder ude i værkstederne, snak med hinanden og med jeres faglærer og kom med forslag og idéer til hinanden.

Når de tre timer er brugt, skal du have mindst en A4 side, som beskriver det du har valgt om fysisk arbejdsmiljø, både med tekst og billeder.

Altså: BLIV KLOG PÅ EMNET!!!

 

 

 

 

 

 

Smede og industriteknikere:

Åben den rapport, som du har lavet og afleveret på fagretningen. Tjek den op imod denne vejledning og ændrer, hvis du mangler noget. 

Læs rapporten igennem med "danskøjne", og ret hvis der er stave eller formuleringsfejl. Aflevér til din lærer.

rapportbillede

Rapportbeskrivelse

 

Andre (lager, elektriker mm)

Du skal lave en rapport om arbejdsmiljø. 

Følg Rapport arbejdsmiljø dit fag – skriv rapporten og aflevér til din lærer.

xxxxxxxxxxx

2016 Malere

Du skal arbejde med en opgave, som I senere skal arbejde videre med og færdiggøre hos malerne. 

Opgaven: stilperiode-klassicisme

Inspirationsmateriale: klassicisme

Se og læs også denne side: bygningskultur

Husk at du er håndværkeren!